Hotline: 9382 5201 (WA/SMS)

2022 registration
LMS Login

Hotline: 9382 5201 (WA/SMS)

Peraduan Saya Boleh Bercerita & Berpidato 2022

Saya Boleh Bercerita (Sekolah rendah) - pendaftaran Persendirian
Saya Boleh Bercerita (Sekolah Rendah) - pendaftaran sekolah
Saya Boleh Berpidato (Sekolah Menengah) - pendaftaran Persendirian
Saya Boleh Berpidato (Sekolah Menengah) - pendaftaran sekolah

Pusat Bahasa NUSA dengan sukacitanya menjemput para pelajar untuk menyertai Peraduan Saya Boleh Bercerita 2022 Peringkat Nasional dan Peraduan Saya Boleh Berpidato 2022 Peringkat Nasional. Ini merupakan pertama kali kami menganjurkan peraduan ini. Matlamat kami adalah untuk meningkatkan keterampilan dan keyakinan pelajar untuk bertutur dalam bahasa Melayu melalui penceritaan dan persembahan dan mengasah kemahiran pelajar berfikir dan menyampaikan gagasan secara kritis.

Syarat-syarat Penyertaan:

Pertandingan ini akan berlangsung secara berperingkat. Berikut merupakan butiran-butiran bagi Peraduan Saya Boleh Bercerita 2022 (Sekolah Rendah) ini:

1a. Pusingan Saringan
 • Tarikh pendaftaran: 10 Mei 2022 – 18 Julai 2022
 • Pendaftaran perlu dilakukan secara dalam talian di pautan ini: 

Pendaftaran Persendirian: https://forms.gle/Zv2GWKuTKPyu9ETZ9

Pendaftaran Sekolah: https://forms.gle/mVvmEZ6REv93qXFVA

 • Tarikh tutup penghantaran video: 18 Julai 2022
 • Video perlu dihantar melalui e-mel sahaja ke: peraduanbercerita@gmail.com
 • Tarikh Peringkat Akhir: 27 Ogos 2022 (secara langsung dalam talian melalui Zoom)
2a. Bengkel Saya Boleh Bercerita (Percuma)
 • Tarikh Bengkel: Jumaat, 17 Jun 2022
 • Masa: 10 pagi hingga 12 tengahari
 • Lokasi: Secara Dalam Talian (Zoom)

Pertandingan ini akan berlangsung secara berperingkat. Berikut merupakan butiran-butiran bagi Peraduan Saya Boleh Berpidato 2022 (Sekolah Menengah) ini:

1b. Pusingan Saringan
 • Tarikh pendaftaran: 10 Mei 2022 – 18 Julai 2022
 • Pendaftaran perlu dilakukan secara dalam talian di pautan ini:

Pendaftaran Persendirian: https://forms.gle/Ucyg2Yye6pFWWkQa9

Pendaftaran Sekolah: https://forms.gle/wHTDynMgkh3NyKpP8

 • Tarikh tutup penghantaran video: 18 Julai 2022
 • Video perlu dihantar melalui e-mel sahaja ke: peraduanberpidato@gmail.com
 • Tarikh Peringkat Akhir: 27 Ogos 2022 (secara langsung dalam talian melalui Zoom)
2b. Bengkel Saya Boleh Berpidato (Percuma)
 • Tarikh Bengkel: Jumaat, 17 Jun 2022
 • Masa: 10 pagi hingga 12 tengahari
 • Lokasi: Secara Dalam Talian (Zoom)
3. Yuran Pendaftaran
 • $20/ seorang
 • Pembayaran boleh dilakukan melalui e-invois atau Paynow UEN: 201823706E
4a. KATEGORI-KATEGORI PERTANDINGAN (Bercerita)

Peraduan ini dibuka kepada para pelajar peringkat sekolah menengah dan akan dibahagikan kepada tiga kategori seperti berikut:

Kategori Peringkat
A Darjah 1 & 2
B Darjah 3 & 4
C Darjah 5 & 6
4b. KATEGORI-KATEGORI PERTANDINGAN (Berpidato)

Peraduan ini dibuka kepada para pelajar peringkat sekolah rendah dan akan dibahagikan kepada dua kategori seperti berikut:

Kategori Peringkat
A Menengah 1 & 2
B Menengah 3 hingga 5
5. HADIAH-HADIAH BAGI PERTANDINGAN:

Setiap Peserta Kompilasi Video (Dalam Talian) / Sijil Anugerah (Gangsa / Perak / Emas) / Baucar Edufront bernilai $50
Pemenang tempat pertama Piala / Sijil Anugerah (Emas dengan Kepujian) / Kompilasi Video (Dalam Talian) / Baucar Popular bernilai $100 / Baucar Edufront bernilai $200 / Kad Hadiah MPHOnline (Dalam Talian) bernilai $100
Pemenang tempat kedua Piala / Sijil Anugerah (Emas dengan Kepujian) / Kompilasi Video (Dalam Talian) / Baucar Popular bernilai $100 / Baucar Edufront bernilai $150 / Kad Hadiah MPHOnline (Dalam Talian) bernilai $50
Pemenang tempat ketiga Piala / Sijil Anugerah (Emas dengan Kepujian) / Kompilasi Video (Dalam Talian) / Baucar Popular bernilai $50 / Baucar Edufront bernilai $100 / Kad Hadiah MPHOnline (Dalam Talian) bernilai $50
Pemenang tempat ke-4 hingga ke-10 Piala / Sijil Anugerah (Emas dengan Kepujian) / Kompilasi Video (Dalam Talian) / Baucar Popular bernilai $20 / Baucar Edufront bernilai $100

Syarat-syarat Penyertaan (Bercerita):
 • Pelajar harus merakam sebuah penyampaian cerita rakyat pilihan sendiri
  (Contoh: Sang Kancil, Pak Pandir dan sebagainya)
 • Rakaman video tidak boleh lebih daripada 5 minit bagi setiap kategori.
 • Setiap sekolah boleh menghantar tidak lebih daripada 3 penyertaan untuk setiap kategori.
 • Rakaman video perlu dikirimkan ke alamat: peraduanbercerita@gmail.com
 • Sertakan nama penuh pelajar, kelas, nama sekolah serta cerita yang dipilih dalam kapsyen video.
 • Rakaman video hanya akan dinilai mengikut had masa yang ditentukan.
 • Keputusan pengadil adalah muktamad.
 • Pusat Bahasa NUSA mempunyai hak milik penuh ke atas setiap rakaman video yang dihantar.
Penilaian Cerita (Video – Bercerita):

Setiap cerita (video) akan dinilai berdasarkan kriteria yang berikut:

 • Penyampaian – Lantunan Suara, Sebutan, Intonasi, Kelancaran: 50%
 • Gaya – Mimik muka, Gerak badan: 30%
 • Kreativiti – (Pakaian, peralatan lakonan (props), solekan dan lain-lain): 20%
Syarat-syarat Penyertaan (Berpidato):
 • Pelajar harus merakam sebuah penyampaian berdasarkan tema yang dipilih.
  (Contoh: Hidup Gaya Sihat atau Hidup Bermasyarakat atau Pengaruh Media Sosial)
 • Rakaman video tidak boleh lebih daripada 5 minit bagi setiap kategori.
 • Setiap sekolah boleh menghantar tidak lebih daripada 3 penyertaan untuk setiap kategori.
 • Rakaman video perlu dikirimkan ke alamat: peraduanberpidato@gmail.com
 • Sertakan nama penuh pelajar, kelas, nama sekolah serta cerita yang dipilih dalam kapsyen video.
 • Rakaman video hanya akan dinilai mengikut had masa yang ditentukan.
 • Keputusan pengadil adalah muktamad.
 • Pusat Bahasa NUSA mempunyai hak milik penuh ke atas setiap rakaman video yang dihantar.
Penilaian Cerita (Video – Berpidato):

Setiap cerita (video) akan dinilai berdasarkan kriteria yang berikut:

 • Penyampaian – Gaya, Lantunan Suara, Sebutan, Intonasi, Kelancaran: 30%
 • Isi – Isi yang tepat dan mencukupi: 40%
 • Bahasa – Penggunaan bahasa dan kosa kata yang tepat dan sesuai: 30%

TEMA & CERITA

PERADUAN SAYA BOLEH BERCERITA & BERPIDATO 2022

Kategori A hingga C (Darjah 1 hingga 6)

Arahan: Pilih cerita rakyat pilihan sendiri dan rakamkan video anda tidak melebihi 3 minit. Contoh cerita rakyat seperti Sang Kancil, Pak Pandir dan sebagainya.

Kategori A (Menengah 1 dan 2)

Arahan: Pilih salah satu tema tersenarai di bawah dan rakamkan video anda tidak melebihi 5 minit.

 1. Hidup Gaya Sihat
 2. Hidup Bermasyarakat
 3. Pengaruh Media Sosial
Kategori B (Menengah 3, 4 dan 5)

Arahan: Pilih salah satu tema tersenarai di bawah dan rakamkan video anda tidak melebihi 5 minit.

 1. Pendidikan
 2. Sains and Teknologi
 3. Hubungan Kekeluargaan

Register now

Saya Boleh Bercerita & Berpidato

Saya Boleh Bercerita (Persendirian)
Saya Boleh Berpidato (Persendirian)
Saya Boleh Bercerita (Sekolah Rendah)
Saya Boleh Berpidato (Sekolah Menengah)

Choose a plan that fits your business

Starter

$9.99/ Month


Perfect for a company just starting up

 • Support

 • Free Updates

 • Custom Domain

 • Unlimited Storage

 • 12 Add-Ons

SUBSCRIBE NOW
Professional

$29.99/ Month


Perfect for an established company

 • Support

 • Free Updates

 • Custom Domain

 • Unlimited Storage

 • 12 Add-Ons

SUBSCRIBE NOW
Growth

$19.99/ Month


Perfect for a growing company

 • Support

 • Free Updates

 • Custom Domain

 • Unlimited Storage

 • 12 Add-Ons

SUBSCRIBE NOW

Need some guided assistance ? Call us now

Exponent WordPress theme is insanely flexible and amazingly easy to use. This alone would be enough for a 5 star rating. On top of a great tool is even better customer support. The only theme you will ever need.

Contact Us

Compare Plans

Features
Starter
Professional
Growth
Spacing

N/A

Upto 15GB

Upto 25GB

Expandable RAM

Fixed Memory – 1GB

upto 300GB

upto 1TB

Memory Cache

512 MB

2GB

6GB

Number of Visits

15000

30000

Unlimited

SSL Certificate

N/A

1 Month free

Free for 2 domains

CDN

N/A

N/A

Available for all websites

Priority Support

SLA – 48 hours

SLA – 24 hours

24/7 support and live chat

Starter Plan

Spacing

N/A

Expandable RAM

Fixed Memory – 1GB

Memory Cache

512 MB

Number of Visits

15000

SSL Certificate

N/A

CDN

N/A

Priority Support

SLA – 48 hours

Professional Plan

Spacing

Upto 15GB

Expandable RAM

upto 300GB

Memory Cache

2GB

Number of Visits

30000

SSL Certificate

1 Month free

CDN

N/A

Priority Support

SLA – 24 hours

Growth Plan

Spacing

Upto 25GB

Expandable RAM

upto 1TB

Memory Cache

6GB

Number of Visits

Unlimited

SSL Certificate

Free for 2 domains

CDN

Available for all websites

Priority Support

24/7 support and live chat

Plan Features List

Starter Plan

Spacing : N/A
Expandable RAM : Fixed Memory – 1GB
Memory Cache : 512 MB
Number of Visits : 15000
SSL Certificate : N/A
CDN : N/A
Priority Support : SLA – 48 hours

Professional Plan

Spacing : N/A
Expandable RAM : Fixed Memory – 1GB
Memory Cache : 512 MB
Number of Visits : 15000
SSL Certificate : N/A
CDN : N/A
Priority Support : SLA – 48 hours

Growth Plan

Spacing : N/A
Expandable RAM : Fixed Memory – 1GB
Memory Cache : 512 MB
Number of Visits : 15000
SSL Certificate : N/A
CDN : N/A
Priority Support : SLA – 48 hours

FAQ’s

Get prompt responses from a friendly, professional and knowledgable support team.

What is your team size ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

How much do you charge ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Do you offer support ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Where are you located ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Technologies you specialize in ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Are you available currently ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound