Hotline: 81860376
(WA Message | Operating 9am - 6pm | PH: Closed)

REGISTER NOW
LMS Login

Hotline: 9382 5201 (WA/SMS)

Peraduan Saya Boleh Bercerita & Berpidato 2024

DAFTAR DI SINI
SAYA BOLEH BERCERITA (PENYERTAAN SEKOLAH)
SAYA BOLEH BERCERITA (PERSENDIRIAN)

SAYA BOLEH BERPIDATO (PENYERTAAN SEKOLAH)
SAYA BOLEH BERPIDATO (PERSENDIRIAN)

Pusat Bahasa NUSA dengan sukacitanya menjemput para pelajar untuk menyertai Peraduan Saya Boleh Bercerita 2024 Peringkat Nasional dan Peraduan Saya Boleh Berpidato 2024 Peringkat Nasional. Matlamat kami adalah untuk meningkatkan keterampilan dan keyakinan pelajar untuk bertutur dalam bahasa Melayu melalui penceritaan dan persembahan dan mengasah kemahiran pelajar berfikir dan menyampaikan gagasan secara kritis.

Peraduan Saya Boleh Bercerita 2024

Berikut merupakan butiran-butiran bagi Peraduan Saya Boleh Bercerita 2024 ini:

Peringkat Saringan

 • Tarikh pendaftaran: 5 Februari – 30 April 2024
 • Tarikh tutup penghantaran video: 30 April 2024
 • Video perlu dihantar melalui e-mel sahaja ke: peraduanbercerita@gmail.com

Peringkat Akhir

 • 5 peserta terbaik daripada setiap kategori akan dipilih sebagai finalis untuk peringkat akhir yang akan dijalankan secara fizikal di salah satu cawangan kami pada 22 Julai, Isnin (3pm – 6pm).
 • Para finalis akan diumumkan di lelaman kami dan juga melalui e-mel.
 • Butiran lanjut mengenai peringkat akhir dan juga majlis penyampaian hadiah akan diemelkan selanjutnya.

Yuran Pendaftaran

 • $21.80 (termasuk GST) setiap pelajar
 • Pembayaran boleh dilakukan menerusi e-invois melalui Vendors@Gov (untuk sekolah-sekolah) atau Paynow UEN: 201823706E

Kategori-kategori Pertandingan

Peraduan ini akan dibahagikan kepada tiga kategori berikut:

No. Kategori Peringkat
1 A Darjah 1 & Darjah 2
2 B Darjah 3 & Darjah 4
3 C Darjah 5 & Darjah 6
Hadiah-hadiah bagi Pertandingan Saya Boleh Bercerita 2024:

Setiap peserta Sijil Anugerah ( Gangsa / Perak / Emas ) / Buku kompilasi karangan/video / Baucar Edufront bernilai $50
Pemenang tempat ke-4 hingga ke-5 Sijil anugerah (Emas dengan Kepujian) / Piala / Buku kompilasi karangan/video / Baucar Edufront bernilai $100 / Baucar Popular bernilai $20
Pemenang tempat ketiga Sijil anugerah (Emas dengan Kepujian) / Piala / Buku kompilasi karangan/video / Baucar Edufront bernilai $100 / Baucar Popular bernilai $100
Pemenang tempat kedua Sijil anugerah (Emas dengan Kepujian) / Piala / Buku kompilasi karangan/video / Baucar Edufront bernilai $150 / Baucar Popular bernilai $150
Pemenang tempat pertama Sijil anugerah (Emas dengan Kepujian) / Piala / Buku kompilasi karangan/video / Baucar Edufront bernilai $200 / Baucar Popular bernilai $200

Syarat-syarat Penyertaan:

 • Pelajar harus merakam sebuah penyampaian cerita rakyat pilihan sendiri. 
 • (Contoh: Kura-kura dan Arnab, Si Tanggang dan sebagainya.)
 • Rakaman video tidak boleh lebih daripada 5 minit bagi setiap kategori.
 • Setiap peserta perlu menghantar skrip yang lengkap bersama dengan rakaman video.
 • Setiap sekolah boleh menghantar lebih daripada 1 penyertaan bagi setiap kategori.
 • Rakaman video perlu dikirimkan ke alamat: peraduanbercerita@gmail.com
 • Sertakan nama penuh pelajar, kelas, nama sekolah serta cerita yang dipilih dalam kapsyen video.
 • Rakaman video hanya akan dinilai mengikut had masa yang ditentukan.
 • Keputusan pengadil adalah muktamad.
 • Pusat Bahasa NUSA mempunyai hak milik penuh ke atas setiap rakaman video yang dihantar.

Penilaian cerita(video):

 • Setiap cerita (video) akan dinilai berdasarkan kriteria yang berikut:
  • Penyampaian – Lantunan Suara, Sebutan, Intonasi, Kelancaran : 50%
  • Gaya – Mimik muka, Gerak badan : 30%
  • Kreativiti – (Pakaian, peralatan lakonan (props), solekan dan lain-lain) : 20%

TEMA & TAJUK

PERADUAN SAYA BOLEH BERCERITA 2024

Kategori A hingga C (Darjah 1 hingga 6)

Arahan: Pilih sebuah cerita rakyat pilihan sendiri dan rakam video penyampaian cerita anda tidak melebihi 5 minit
Contoh: Kura-kura dan Arnab, Si Tanggang dan sebagainya

Peraduan Saya Boleh Berpidato 2024

Berikut merupakan butiran-butiran bagi Peraduan Saya Boleh Berpidato 2024 ini:

Peringkat Saringan

 • Tarikh pendaftaran: 5 Februari – 19 April 2024
 • Tarikh tutup penghantaran video: 19 April 2024
 • Video perlu dihantar melalui e-mel sahaja ke: peraduanberpidato@gmail.com

Peringkat Akhir

 • 5 peserta terbaik daripada setiap kategori akan dipilih sebagai finalis untuk peringkat akhir yang akan dijalankan secara fizikal di salah satu cawangan kami pada 29 Julai, Isnin (3pm – 6pm).
 • Para finalis akan diumumkan di lelaman kami dan juga melalui e-mel. 
 • Butiran lanjut mengenai peringkat akhir dan juga majlis penyampaian hadiah akan diemelkan selanjutnya.

Yuran Pendaftaran

 • $21.80 (termasuk GST) setiap pelajar
 • Pembayaran boleh dilakukan menerusi e-invois melalui Vendors@Gov (untuk sekolah-sekolah) atau Paynow UEN: 201823706E

Kategori-kategori Pertandingan

Peraduan ini akan dibahagikan kepada dua kategori berikut:

No. Kategori Peringkat
1 A Menengah 1 & 2
2 B Menengah 3 / 4 / 5

Hadiah-hadiah bagi Pertandingan Saya Boleh Berpidato 2024

Setiap peserta Sijil Anugerah ( Gangsa / Perak / Emas ) / Buku kompilasi karangan/video / Baucar Edufront bernilai $50
Pemenang tempat ke-4 hingga ke-5 Sijil anugerah (Emas dengan Kepujian) / Piala / Buku kompilasi karangan/video / Baucar Edufront bernilai $100 / Baucar Popular bernilai $20
Pemenang tempat ketiga Sijil anugerah (Emas dengan Kepujian) / Piala / Buku kompilasi karangan/video / Baucar Edufront bernilai $100 / Baucar Popular bernilai $100
Pemenang tempat kedua Sijil anugerah (Emas dengan Kepujian) / Piala / Buku kompilasi karangan/video / Baucar Edufront bernilai $150 / Baucar Popular bernilai $150
Pemenang tempat pertama Sijil anugerah (Emas dengan Kepujian) / Piala / Buku kompilasi karangan/video / Baucar Edufront bernilai $200 / Baucar Popular bernilai $200

Syarat-syarat Penyertaan:

 • Pelajar harus merakam sebuah penyampaian berdasarkan tema yang dipilih.
  • Kategori A: Nilai Murni Penyuluh Hidup Manusia / Alam Terpelihara Manusia Sejahtera / Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri
  • Kategori B: Berdaya Kerana Percaya / Hilang Bahasa Lenyaplah Bangsa / Keluarga Bahagia Negara jaya
 • Rakaman video tidak boleh lebih daripada 5 minit bagi setiap kategori.
 • Setiap peserta perlu menghantar skrip yang lengkap bersama dengan rakaman video.
  • Setiap sekolah boleh menghantar lebih daripada 1 penyertaan bagi setiap kategori.
 • Rakaman video perlu dikirimkan ke alamat: peraduanberpidato@gmail.com
 • Sertakan nama penuh pelajar, kelas, nama sekolah serta tabuk yang dipilih dalam kapsyen video.
 • Rakaman video hanya akan dinilai mengikut had masa yang ditentukan.
 • Keputusan pengadil adalah muktamad.
 • Pusat Bahasa NUSA mempunyai hak milik penuh ke atas setiap rakaman video yang dihantar.

Penilaian pidato:

 • Setiap penyampaian  akan dinilai berdasarkan kriteria yang berikut:
  • Penyampaian – Gaya, Lantunan Suara, Sebutan, Intonasi, Kelancaran : 30%
  • Isi –   Isi yang tepat dan mencukupi : 40%
  • Bahasa – Penggunaan bahasa dan kosa kata yang tepat dan sesuai : 30%

TEMA & TAJUK

PERADUAN SAYA BOLEH BERPIDATO 2024

Kategori A (Menengah 1 dan 2)

Arahan: Pilih salah satu tajuk yang disenaraikan di bawah ini dan rakam video penyampaian pidato anda tidak melebihi 5 minit.

 1. Nilai Murni Penyuluh Hidup Manusia
 2. Alam Terpelihara Manusia Sejahtera
 3. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri
Kategori B (Menengah 3, 4 dan 5)

Arahan: Pilih salah satu tajuk yang disenaraikan di bawah ini dan rakam video penyampaian pidato anda tidak melebihi 5 minit.

 1. Berdaya Kerana Percaya
 2. Hilang Bahasa Lenyaplah Bangsa
 3. Keluarga Bahagia Negara jaya

Register now

Saya Boleh Bercerita & Berpidato

SAYA BOLEH BERCERITA (PENYERTAAN SEKOLAH)
SAYA BOLEH BERCERITA (PERSENDIRIAN)

SAYA BOLEH BERPIDATO (PENYERTAAN SEKOLAH)
SAYA BOLEH BERPIDATO (PERSENDIRIAN)

Choose a plan that fits your business

Starter

$9.99/ Month


Perfect for a company just starting up

 • Support

 • Free Updates

 • Custom Domain

 • Unlimited Storage

 • 12 Add-Ons

SUBSCRIBE NOW
Professional

$29.99/ Month


Perfect for an established company

 • Support

 • Free Updates

 • Custom Domain

 • Unlimited Storage

 • 12 Add-Ons

SUBSCRIBE NOW
Growth

$19.99/ Month


Perfect for a growing company

 • Support

 • Free Updates

 • Custom Domain

 • Unlimited Storage

 • 12 Add-Ons

SUBSCRIBE NOW

Need some guided assistance ? Call us now

Exponent WordPress theme is insanely flexible and amazingly easy to use. This alone would be enough for a 5 star rating. On top of a great tool is even better customer support. The only theme you will ever need.

Contact Us

Compare Plans

Features
Starter
Professional
Growth
Spacing

N/A

Upto 15GB

Upto 25GB

Expandable RAM

Fixed Memory – 1GB

upto 300GB

upto 1TB

Memory Cache

512 MB

2GB

6GB

Number of Visits

15000

30000

Unlimited

SSL Certificate

N/A

1 Month free

Free for 2 domains

CDN

N/A

N/A

Available for all websites

Priority Support

SLA – 48 hours

SLA – 24 hours

24/7 support and live chat

Starter Plan

Spacing

N/A

Expandable RAM

Fixed Memory – 1GB

Memory Cache

512 MB

Number of Visits

15000

SSL Certificate

N/A

CDN

N/A

Priority Support

SLA – 48 hours

Professional Plan

Spacing

Upto 15GB

Expandable RAM

upto 300GB

Memory Cache

2GB

Number of Visits

30000

SSL Certificate

1 Month free

CDN

N/A

Priority Support

SLA – 24 hours

Growth Plan

Spacing

Upto 25GB

Expandable RAM

upto 1TB

Memory Cache

6GB

Number of Visits

Unlimited

SSL Certificate

Free for 2 domains

CDN

Available for all websites

Priority Support

24/7 support and live chat

Plan Features List

Starter Plan

Spacing : N/A
Expandable RAM : Fixed Memory – 1GB
Memory Cache : 512 MB
Number of Visits : 15000
SSL Certificate : N/A
CDN : N/A
Priority Support : SLA – 48 hours

Professional Plan

Spacing : N/A
Expandable RAM : Fixed Memory – 1GB
Memory Cache : 512 MB
Number of Visits : 15000
SSL Certificate : N/A
CDN : N/A
Priority Support : SLA – 48 hours

Growth Plan

Spacing : N/A
Expandable RAM : Fixed Memory – 1GB
Memory Cache : 512 MB
Number of Visits : 15000
SSL Certificate : N/A
CDN : N/A
Priority Support : SLA – 48 hours

FAQ’s

Get prompt responses from a friendly, professional and knowledgable support team.

What is your team size ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

How much do you charge ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Do you offer support ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Where are you located ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Technologies you specialize in ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Are you available currently ?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound